San Pedro Apóstol Ikastetxea

0 TARTEA – 0tik 2 urtera

Norbera izaten ulertu eta ikasi

0-2 urte
0 Tartea

San Pedro Apóstol Ikastetxean, kalitatezko hezkuntza bermatzen dugu eta banakako arreta berezia eskaintzen dugu jaiotegunetik hasita.

Haurren gaitasunen erabateko garapena errespetatzen, bultzatzen eta laguntzen ditugu, eboluzioaren protagonista nagusiak haurrak izanik.

Hezitzaileok, haurrek egitaurauak bere kasa sortzeko gida eta laguntza eskaitzen dugu; nor diren ikasi, eta inguratzen dien mundua ulertu dezaten.

Heziketa prozesu honetan beharrezkoa da familien inplikazioa eta parte-hartzea. Era honetan haurren heziketa esperientzia hazi eta hedatu egiten da.

Arreta pertsonalizatua da gure lehen premisa

Estimulazio goiztiarra

Bere garapen kognitibo, motor, sozial eta emozionala mesedetzen dugu, Glenn Doman metodoan oinarrituz.

Sormenezko Proiektua

Xirimiri eta Musika gela bereziak ditugu. Bertan miatu, experimentatu eta produktu berriak sortzen dituzte, ahalmen artistikoa eta sormena indartuz..

Psikomotrizitate Proiektua

Txikiek, bere gune propioa dute eguneroko psikomotrizitate sesioak burutzeko; haurrek behar duten psikomotor-garapena ahalbidetzeko proiektua sortu dugu.

Ordutegi malgua: 7:30etik-17:30era


Familiek gelan sartzeko aukera dute.

Aurkikuntza pertsonala